Snerydning og glatførebekæmpelse

For private virksomheder, ejendoms- og boligselskaber er vinteren en vanskelig tid, hvis man selv vil stå for kontinuerlig og sikker glatførebekæmpelse.

Vi står dag for glatførebekæmpelsen i en lang række virksomheder og hos ejendoms- og boligselskaber. For os har glatførebekæmpelse højeste prioritet om vinteren – VI døgn overvåger vejret og sætter ind når det er påkrævet. Vi har anvender den fornødne ekspertise og kapacitet, både hvad angår mandskab og materiel, til at løse såvel store som små opgaver til kunden fulde tilfredshed.