Ejendomsservice

Vi tilbyder at udføre total ren -og vedligeholdelse af bolig- og erhvervsejendomme.

Tillid er det vigtigste begreb i forhold til ejendomsservice. I de fleste tilfælde er vi i besiddelse af et sæt ejendomsnøgler, således at rekvirenten ikke nødvendigvis behøver at være hjemme.

Vi sørger for, at De kommer trygt og hel igennem vintersæsonen, uden problemer med sne, is, og glat føre.

Vi rydder og glatførebekæmper fortove, gang- og flisearealer, gårde og parkeringsarealer med egne maskiner og traktorer.